A különbség a szabadalom és a használati modell között

Sú to prostriedky právnej ochrany vynálezov a technických riešení v rámci určitého územia a na určitú dobu platnosti.

Mind a szabadalom, mind a használati minta a találmányok és műszaki megoldások jogi oltalmának eszköze egy adott területen és egy meghatározott érvényességi időre.

Szabadalmi oltalom

 • A szabadalmak a technika minden területén új, feltalálói tevékenységen alapul és iparilag alkalmazható hasznosításra alkalmas találmányokra adhatók.
 • Nem minősülnek találmánynak különösen a felfedezések, a tudományos elméletek, a matematikai módszerek, az esztétikai alkotások, a szellemi tevékenység, játékok vagy kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó tervek, szabályok és módszerek, a számítógépes programok és az információközlés.
 • A találmány bejelentés előtti nyilvánosságra hozatala – megakadályozza a szabadalom megadását, az újdonság kritériuma nem teljesül.
 • A bejelentés közzététele – a bejelentési vagy elsőbbségi naptól számított 18 hónap elteltével.
 • Hosszabb ügymenet – általában több mint 3 év a szabadalmaztathatósági feltételek teljesülésének megállapítására irányuló érdemi vizsgálat miatt.
 • Az oltalom kizárása – az emberi testtel kapcsolatos találmányok a keletkezés vagy a fejlődés különböző szakaszaiban, vagy az emberi test valamely elemének felfedezése, beleértve egy gén szekvenciáját vagy részleges szekvenciáját. Az oltalom terjedelmét az igénypontok megfogalmazása határozza meg.
 • Az oltalom terjedelmét az igénypontok összessége határozza meg
 • Érvényességi idő – legfeljebb 20 év (a szabadalmi bejelentés benyújtásától)
 • A tulajdonos szabadalomból eredő jogai: – a találmány hasznosításának kizárólagos joga, azaz a találmányt a hozzájárulása nélkül senki sem hasznosíthatja, – engedély (licencia) megadásával más személyeknek is hozzájárulást adhat a szabadalom hasznosításához, – átruházhatja azt egy másik (természetes vagy jogi) személyre, zálogjogot alapíthat rá, vagy eladhatja
 • A szabadalom használatához a hozzájárulást licenciaszerződéssel adják meg. Mind az átruházás, mind a licenciaszerződés a szabadalmi lajstromba való bejegyzés napján lép hatályba harmadik személyekkel szemben.
 • A tulajdonosi jog érvényesíthetősége bírósági úton

Bővebben a szabadalmakról…

Használati minta oltalma

 • A használati minta olyan műszaki megoldásokat véd, amelyek újak, a feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható.
 • Nem minősülnek műszaki megoldásnak különösen a felfedezések, tudományos elméletek, matematikai módszerek, esztétikai alkotások, tervek, a szellemi tevékenység, játékok vagy kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó szabályok és módszerek, a számítógépes programok és az információközlés.
 • A műszaki megoldás  bejelentés előtti – 6 hónapon belüli – nyilvánosságra hozatala nem akadályozza a használati minta lajstromozását, az újdonsági kritérium nem sérül.
 • A bejelentés közzététele – általában 6 hónappal a kérelem benyújtását követően.
 • Rövidebb eljárási idő – általában legfeljebb 12 hónap, ha nem nyújtottak be felszólalást a lajstromozás ellen (csak a lajstromozásra való alkalmasság alaki vizsgálatára kerül sor).
 • Kivételek az oltalom alól – biológiai anyagból álló vagy azt tartalmazó termékekkel, illetve a biológiai anyag előállításának, feldolgozásának vagy felhasználásának módszereivel kapcsolatos műszaki megoldások, vegyi és gyógyszeripari anyagok előállítási módszerei, valamint anyagok és anyagkeverékek orvosi felhasználása.
 • Az oltalom terjedelmét az igénypontok összessége határozza meg
 • Érvényességi idő – legfeljebb 10 év (Szlovákiában 4 év az alap érvényességi idő, amely kétszer 3 évvel meghosszabbítható)
 • A tulajdonos használati mintából eredő jogai: – a műszaki megoldás hasznosításának kizárólagos joga, azaz a hozzájárulása nélkül senki sem hasznosíthatja azt, – engedély (licencia) megadásával más személyeknek hozzájárulást adhat a minta hasznosságának hasznosításához, – átruházhatja azt egy másik (természetes vagy jogi) személyre, zálogjogot alapíthat rá, vagy eladhatja.
 • A használati minta használatához a hozzájárulást licenciaszerződéssel adják meg. Mind az átruházás, mind a licenciaszerződés a használati minták nyilvántartásába történő bejegyzéssel válik hatályossá harmadik személyekkel szemben.
 • A tulajdonosi jog érvényesíthetősége bírósági úton

Bővebben a használati modellekről…

Diagnózis előtti kérdőív

Lehetővé teszik az ipari tulajdon alapvető diagnosztikájának elvégzését vállalkozásában.

A kreativitás és az innováció a fejlődés fontos tényezői, és az üzleti teljesítmény hajtóerejének és a versenyképességüket befolyásoló egyik legfontosabb tényezőnek tartják. A kreatív és innovatív folyamatok eredményeit azonban meg kell védeni annak érdekében, hogy az üzleti életben optimálisan hasznosíthatók legyenek.

Az iparjogvédelem a polgári jog egyik sajátos részterülete, amelynek körébe a következő alkotásfajták tartoznak: a találmányok, a használati minták, a dizájnok (formatervezési minták), a növényfajták és a különböző árujelzők, úgymint a védjegyek és a földrajzi árujelzők. A használathoz regisztráció szükséges!