InProTool projekt

Az Iparjogvédelmi előértékelő platform lehetővé teszi, hogy elvégezze vállalkozása iparjogvédelmi alap diagnosztikáját. Az InProTool projekt célja, hogy elsősorban a kis- és középvállalkozásokat segítse eligazodni a szellemi tulajdonvédelem területén.

Az InProTool projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország határon átnyúló szlovák-magyar program keretében.InProTool
projekt

A kreativitás és az innováció fontos tényező a régiók fejlődésében. Ezeket tekintik az üzleti teljesítmény hajtóerejének és az egyik legfontosabb versenyképességet befolyásoló szempontnak. A kreatív és innovatív folyamatok eredményeit azonban meg kell védeni annak érdekében, hogy az üzleti életben optimálisan használhatók legyenek. Ugyanilyen fontos a vállalkozók számára az az információ, hogy innovatív megoldásuk nem sérti-e más jogalany – egy korábbi szabadalom, használati minta vagy formatervezési minta tulajdonosának – jogait. A szellemi tulajdonjogok megsértése negatív, akár felszámolási következményekkel járhat a társaság üzleti tevékenységére nézve.

Elsősorban a kis- és középvállalkozások szellemi tulajdonnal kapcsolatos eligazodásának elősegítése érdekében 2 szlovák- és 3 magyar területi kereskedelmi és iparkamara határon átnyúló projektet valósít meg‚ Iparjogvédelmi online előértékelő platform’ címmel. ”, az „InProTool” mozaikszó, amely az ipari tulajdonra és annak védelmére összpontosít. Célja, hogy javítsa a vállalatok iparjogvédelemmel kapcsolatos ismereteit.

Az iparjogvédelem egy stratégiai eszköz annak érdekében, hogy növelje a vállalat azon képességét, hogy profitáljon az új és innovatív ötletekből és azok műszaki potenciáljából. Napjainkban a vállalat szellemi tulajdonvédelmi stratégiájának kulcsfontosságú tényezőnek kell lennie az üzleti stratégiában. Különösen a kis- és középvállalkozások nem védik kellőképpen innovációikat az információhiány, illetve a rossz üzleti stratégia miatt. Az iparjogvédelmet általában költségesnek, adminisztratívan megterhelőnek és bonyolultnak tartják. Értékének és jelentőségének megértése lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy teljes mértékben kihasználják a benne rejlő lehetőségeket, és ezáltal növeljék versenyképességüket a hazai és a külföldi piacon egyaránt.

A projekt részeként a szlovák és magyar területi kamarák új, egyedülálló, az iparjogvédelmi előértékelésre fókuszáló online alkalmazás biztosítását kezdték meg cégek és magánszemélyek számára. Az alkalmazás kétnyelvű, szlovák-magyar nyelvű, ezért szlovák és magyar cégek vagy magánszemélyek számára egyaránt elérhető lesz. A projektben a kamarák munkatársai képzést kapnak az iparjogvédelmi szaktanácsadási szolgáltatások nyújtására, így a vállalkozók az egyes partnerkamarákban tájékozódhatnak arról, hogy az iparjogvédelem hogyan javíthatja vállalkozásaik fejlődését.A projekt
célja

A projekt fő célja, hogy hozzájáruljon egy innovatív ökoszisztéma létrehozásához Délkelet-Szlovákia és Északkelet-Magyarország térségeiben, és ezzel erősítse e határrégió intelligens és fenntartható növekedését.

Ezt a célt a szlovák és a magyar területi kereskedelmi és iparkamarák közötti együttműködés erősítésével és javításával érik el, nevezetesen:

  • új online iparjogvédelmi előértékelési szolgáltatás létrehozása vállalkozások és magánszemélyek számára;
  • a kereskedelmi és iparkamarák közötti határokon átnyúló tapasztalatcsere előmozdítása az iparjogvédelem területén;
  • a kereskedelmi és iparkamarák alkalmazottainak képzésével az iparjogvédelem területén szaktanácsadói és tanácsadói szolgáltatások nyújtása.

Finanszírozás

A projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország szlovák-magyar határon átnyúló program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt teljes költségvetése: 165 170,00 EUR Ebből ERFA: 140 394,50 EUR Nemzeti társfinanszírozás: 16 517,00 EUR A partnerek saját forrásai: 8 258,50 EUR

Projekt időtartama: 19 hónap (2020.12.1. – 2022.03.31.)