Topográfia

A topográfia olyan rögzített vagy kódolt, egymással összefüggő ábrázolások sorozata, amelyek a félvezető terméket alkotó rétegek háromdimenziós elrendezését mutatják.

Mit jelent a topográfia fogalma?

Az integrált áramkör-terv, egyben topográfia, bármely rögzített vagy kódolt, összekapcsolt ábrázolás sorozata, amely a félvezető termékből álló rétegek háromdimenziós elrendezését mutatja, és mindegyik ábrázolás egy felületi mintázatot vagy annak egy részét ábrázolja. félvezető termék a gyártás bármely szakaszában.

Ki használhat kereskedelmi forgalomba egy topográfiát vagy egy félvezető terméket?


A topográfiát vagy a félvezető termékeket csak a bejegyzett topográfia tulajdonosa hasznosíthatja kereskedelmi céllal. A jogtulajdonos beleegyezése nélkül nem importálható, nem értékesíthető vagy más módon nem terjeszthető kereskedelmi célokra a védett elrendezés, a topográfiát tartalmazó integrált áramkör vagy a szóban forgó topográfiát tartalmazó termék.

Mennyi ideig áll oltalom alatt a topográfia?

A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás (TRIPS-megállapodás) értelmében az oltalom minimális időtartama legalább tíz év a lajstromozási kérelem benyújtásától vagy az integrált áramkörök első kereskedelmi felhasználásának időpontjától számítva. Az oltalom időtartama azonban országonként eltérő.

Ki nyújthat be topográfiai oltalom iránti kérelmet, és hogyan zajlik az eljárás?

A kérelmet az a személy nyújthatja be, aki a topográfiát létrehozta, vagy ha a kérelmező nem az alkotó, akkor igazolnia kell a jog megszerzését. A kérelemmel kapcsolatos eljárást az érintett állam nemzeti jogszabályainak megfelelően kell lefolytatni. Ha az alkotó a topográfiát munkaviszonyban végzett feladatok ellátása során hozta létre, a megoldáshoz való jog és a kérelem benyújtásának joga a munkáltatóra száll át. Az alkotónak joga van ahhoz, hogy a kérelemben megnevezésre kerüljön.

Hol érvényesül a topográfiai oltalom?

A topográfia oltalma csak arra az államra vonatkozik, amelyben azt bejegyezték.

Lehetséges-e egy félvezető termék domborzatának védelme külföldön?

Jelenleg a védelem nemzeti kérelem benyújtásával lehetséges olyan államban, ahol a nemzeti jogszabályok ezt lehetővé teszik. A félvezető termék topográfiájának igénylésére irányuló eljárás megindításához oltalom kérelmezése, a félvezető termék, vagy magának a domborzatot tartalmazó félvezető termék domborzatának azonosítására alkalmas okmányok benyújtása, az előírt díjak és iroda megfizetése.

Nem tudja elkészíteni a topográfia nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez szükséges dokumentumokat?

Vegye igénybe a hivatal előtt eljárni jogosult képviselő szolgáltatásait. Ez általában egy szabadalmi ügyvivő vagy ügyvéd.

Mi a teendő jogsértés esetén?

A tulajdonos kizárólagos jogaiba való jogosulatlan beavatkozás esetén, például ha egy harmadik fél a tulajdonos hozzájárulása nélkül jogosulatlanul használja a topográfiát, a topográfia tulajdonosa bíróságon kérheti a jogsértés megszüntetését. A bíróság kötelezheti a jogsértőt, hogy orvosolja a topográfia tulajdonosa jogainak megsértéséből eredő következményeket, és térítse meg a topográfia tulajdonosának az esetleges károkat, beleértve az elmaradt hasznot is.

Diagnózis előtti kérdőív

Lehetővé teszik az ipari tulajdon alapvető diagnosztikájának elvégzését vállalkozásában.

A kreativitás és az innováció a fejlődés fontos tényezői, és az üzleti teljesítmény hajtóerejének és a versenyképességüket befolyásoló egyik legfontosabb tényezőnek tartják. A kreatív és innovatív folyamatok eredményeit azonban meg kell védeni annak érdekében, hogy az üzleti életben optimálisan hasznosíthatók legyenek.

Az iparjogvédelem a polgári jog egyik sajátos részterülete, amelynek körébe a következő alkotásfajták tartoznak: a találmányok, a használati minták, a dizájnok (formatervezési minták), a növényfajták és a különböző árujelzők, úgymint a védjegyek és a földrajzi árujelzők. A használathoz regisztráció szükséges!