Informácie o priemyselnom vlastníctve

Na tomto mieste nájdete detailné informácie o priemyselnom vlastníctve, patentoch, obchodné tajomstvo, autorské právo, ale aj informácie o legislatíve ktorá sa zaoberá touto problematikou. Nechýbajú ani kontakty na patentové úrady a na patentových zástupcov.

Patenty

Ochranné dokumenty, ktoré oprávňujú majiteľa na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia.

Čítať viac

Úžitkové vzory

Úžitkový vzor je forma právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických riešení …

Čítať viac

Dizajny

Vzhľad výrobku alebo jeho časti, spočívajúci najmä v znakoch línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry …

Čítať viac

Topografie

Topografia polovodičových výrobkov je séria zafixovaných alebo zakódovaných zobrazení …

Čítať viac

Ochranné známky

Akékoľvek označenie, najmä slovné, kresba, písmená, číslice, farby, tvar výrobku alebo tvar obalu alebo zvuky.

Čítať viac

Označenia pôvodu a zemepisné označenia

Je ním možné chrániť poľnohospodárske výrobky a potraviny, liehoviny, remeselné výrobky …

Čítať viac

Obchodné mená

Obchodné meno je jedinečný názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva svoju činnosť.

Čítať viac

Know-how

Súhrn poznatkov, vedomostí a nadobudnutých zručností z rôznych oblastí výroby, ochodu alebo služieb.

Čítať viac

Logá

Grafická značka alebo emblém, ktorý používajú komerčné spoločnosti, iné organizácie alebo jednotlivci …

Čítať viac

Doménové mená

Meno internetovej adresy, pod ktorou sa jeho majiteľ prezentuje na internete.

Čítať viac

Obchodné tajomstvo

Skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy majúce hodnotu …

Čítať viac

Autorské práva

Zaoberajú sa vzťahmi, ktoré vznikajú pri vytváraní umeleckých, vedeckých alebo technických diel.

Čítať viac

Základné pojmy a definície

Čo je to duševné vlastníctvo a rozdelenie práv duševného vlastníctva.

Čítať viac

Legislatíva

Informácie legislatívnych normách v oblasti ochrany priemyselných práv a duševného vlastníctva.

Čítať viac

Užitočné linky

Odkazy na rôzne internetové zdroje kde získate ďalšie informácie o priemyselnom vlastníctve.

Čítať viac

Kontakty na patentové úrady

Kontakty na organizácie a úrady ktoré sa zaoberajú patentami.

Čítať viac

Dotazník na prediagnostiku

Umožní Vám vykonať základnú diagnostiku priemyselného vlastníctva vo Vašom podnikaní.

Kreativita a inovácie sú dôležitými faktormi rozvoja a sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich ich konkurencieschopnosť. Výsledky kreatívnych a inovačných procesov je však potrebné chrániť, aby bolo možné dosiahnuť ich optimálne využitie v podnikaní.

Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou (napr. vynálezy, technické riešenia, dizajny) alebo predmety priemyselného vlastníctva na označenie, ktoré slúžia na rozlíšenie výrobkov a služieb na trhu (napr. ochranné známky). Na ochranu je potrebná registrácia!