Užitočné linky

Odkazy na rôzne internetové zdroje kde získate ďalšie informácie o priemyselnom vlastníctve.

Stránky slovenských a maďarských úradov a organizácií

www.indprop.gov.sk – Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

www.skpz.sk – Slovenská komora patentových zástupcov

www.sak.sk – Slovenská advokátska komora

www.sopk.sk – Slovenská obchodná a priemyselná komora

www.hipo.gov.hu  – Maďarský úrad duševného vlastníctva

www.szabadalmikamara.hu  – Maďarská komora patentových zástupcov

www.mkik.hu  – Maďarská obchodná a priemyselná komora

Stránky národných, európskych a medzinárodných úradov a organizácií

www.wipo.int – Svetová organizácia duševného vlastníctva

www.epo.org – Európska patentová organizácia

https://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp – zoznam národných úradov duševného/priemyselného vlastníctva

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html – právne predpisy Európskej únie a Úradný vestník EÚ

https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/ – Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Dotazník na prediagnostiku

Umožní Vám vykonať základnú diagnostiku priemyselného vlastníctva vo Vašom podnikaní.

Kreativita a inovácie sú dôležitými faktormi rozvoja a sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich ich konkurencieschopnosť. Výsledky kreatívnych a inovačných procesov je však potrebné chrániť, aby bolo možné dosiahnuť ich optimálne využitie v podnikaní.

Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou (napr. vynálezy, technické riešenia, dizajny) alebo predmety priemyselného vlastníctva na označenie, ktoré slúžia na rozlíšenie výrobkov a služieb na trhu (napr. ochranné známky). Na ochranu je potrebná registrácia!