Partneri projektu

InProTool je spoločným projektom Obchodných a priemyselých komôr Slovenska a Maďarska.

Vedúci partner projektu

Slovenská obchodná a priemyselná komora, Banskobystrická regionálna komora
Adresa: Nám. Š. Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica
web: https://www.sopk.sk/bb

Koordinátor projektu: Ing. Marína Spírová, PhD.
tel.: +421 48 4125 633, mail: marina.spirova@sopk.sk

Partneri projektu

Slovenská obchodná a priemyselná komora, Košická regionálna komora SOPK

Adresa:
Bencúrova 13, 040 01 Košice

Kontakt:
Ing. Jana Končeková
tel.: +421 55 6220 633
mail: jana.koncekova@sopk.sk
web: https://www.sopk.sk/ke

Obchodná a priemyselná komora Novohradskej župy

Adresa:
3100 Salgótarján, Mártírok útja 4., Maďarsko

Kontakt:
Andrea Nyerges
tel.: +36 32 520 868
mail: mkikmszt@nkik.hu
web: http://www.nkik.hu/hu/

Obchodná a priemyselná komora Hevešskej župy

Adresa:
Pf.440, 3301 Eger, Maďarsko

Kontakt:
Márk Becskei
tel.: +36 36 429-612 121
mail: mark.becskei@hkik.hu
web: http://www.hkik.hu/hu/

Obchodná a priemyselná komora Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy

Adresa:
Szentpáli str.1, 3525 Miskolc, Maďarsko

Kontakt:
Irma Tóth
tel.: +36 46 501 878
mail: toth.irma@bokik.hu
web: http://www.bokik.hu/hu/

Dotazník na prediagnostiku

Umožní Vám vykonať základnú diagnostiku priemyselného vlastníctva vo Vašom podnikaní.

Kreativita a inovácie sú dôležitými faktormi rozvoja a sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich ich konkurencieschopnosť. Výsledky kreatívnych a inovačných procesov je však potrebné chrániť, aby bolo možné dosiahnuť ich optimálne využitie v podnikaní.

Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou (napr. vynálezy, technické riešenia, dizajny) alebo predmety priemyselného vlastníctva na označenie, ktoré slúžia na rozlíšenie výrobkov a služieb na trhu (napr. ochranné známky). Na ochranu je potrebná registrácia!