Kontaktujte nás

Viac informácií o problematike priemyselného vlastníctva?
V prípade vášho záujmu vám na základe konzultácií poskytneme detailné informácie podľa analýzy vašich potrieb.

Slovenská obchodná a priemyselná komora, Banskobystrická regionálna komora

Nám. Š. Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: info@inprotool.eu
web: https://www.sopk.sk/bb

Ing. Elena Stieranková
tel.: +421 48 4125 634
e-mail: elena.stierankova@sopk.sk

Pošlite nám správu

Formulár bol úspešne odoslaný!
There was an error trying to send your message. Please try again later.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Dotazník na prediagnostiku

Umožní Vám vykonať základnú diagnostiku priemyselného vlastníctva vo Vašom podnikaní.

Kreativita a inovácie sú dôležitými faktormi rozvoja a sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich ich konkurencieschopnosť. Výsledky kreatívnych a inovačných procesov je však potrebné chrániť, aby bolo možné dosiahnuť ich optimálne využitie v podnikaní.

Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou (napr. vynálezy, technické riešenia, dizajny) alebo predmety priemyselného vlastníctva na označenie, ktoré slúžia na rozlíšenie výrobkov a služieb na trhu (napr. ochranné známky). Na ochranu je potrebná registrácia!