Online nástroj na prediagnostiku priemyselného vlastníctva

Vážený užívateľ, online nástroj na prediagnostiku priemyselného vlastníctva Vám umožní vykonať základnú diagnostiku priemyselného vlastníctva vo Vašom podnikaní. Dotazník Vás prevedie rôznymi oblasťami priemyselného vlastníctva a poskytne Vám informácie a užitočné rady ako a prečo chrániť svoje priemyselné vlastníctvo.

Prediagnostika
priemyselného vlastníctva
InProTool

Využite našu unikátnu on-line internetovú aplikáciu InProTool zameranú na prediagnostiku priemyselných práv pre podniky aj jednotlivcov. Stačí vyplniť dotazník. Na základe vašich odpovedí na jednoduché otázky systém vyhodnotí vaše potreby a naše odporúčania v tejto oblasti.

ZORIENTUJTE SA V PROBLEMTIKE

Duševné vlastníctvo vo firmách

Kreativita a inovácie sú dôležitými faktormi rozvoja a sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich ich konkurencieschopnosť. Výsledky kreatívnych a inovačných procesov je však potrebné chrániť, aby bolo možné dosiahnuť ich optimálne využitie v podnikaní.

Informácie o projekte

Prediagnostika priemyselného vlastníctva Vám umožní vykonať základnú diagnostiku priemyselného vlastníctva vo Vašom podnikaní.

Ciele projektu

Cieľom projektu InProTool je pomôcť najmä malým a stredným firmám orientovať sa v problematike duševného vlastníctva.

Partneri projektu

Partnermi projektu sú Slovenská obchodná a priemyselná komora a Obchodné a priemyselné komory maďarsých žúp.

VAŠE OTÁZKY

Potrebujem ochranu priemyselného vlastníctva?

Predmety priemyselného vlastníctva sú strategickým nástrojom zvýšenia možností firmy profitovať z nových a inovatívnych nápadov a ich technického potenciálu.

NAŠE ODPOVEDE

Prediagnostika priemyselného vlastníctva

Využite našu unikátnu on-line internetovú aplikáciu zameranú na prediagnostiku priemyselných práv pre podniky aj jednotlivcov. Stačí vyplniť dotazník!

“ Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou (napr. vynálezy, technické riešenia, dizajny) alebo predmety priemyselného vlastníctva na označenie, ktoré slúžia na rozlíšenie výrobkov a služieb na trhu (napr. ochranné známky). „

Na ochranu je potrebná registrácia!

INPROTOOL

Partneri projektu

Viac informácií o problematike priemyselného vlastníctva?

V prípade vášho záujmu vám na základe konzultácií poskytneme detailné informácie podľa analýzy vašich potrieb.

PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO

Nové informácie

Prečítajte si nové informácie z oblasti priemyselného vlastníctva a z oblastí s ním súvisiacich. Nájdete tu množstvo užitočných informácií.

Buďte informovaný v oblasti!

Hľadáte partnera v oblasti výskumno-vývojových služieb?

Projekt InnoService je zameraný na posilnenie a zlepšenie kooperačných kapacít a efektívnosti spolupráce medzi slovenskými a maďarskými obchodnými a priemyselnými komorami a stimuláciu cezhraničnej spolupráce zameranej na inovácie medzi podnikateľmi a poskytovateľmi výskumno-vývojových služieb v oblasti juhovýchodného Slovenska a severovýchodného Maďarska.