Doménové mená

Meno internetovej adresy, pod ktorou sa jeho majiteľ prezentuje na internete napr. môže to byť ponuka a predaj tovarov a služieb.

Čo je doménové meno?

Doménové meno je meno internetovej adresy, pod ktorou sa jeho majiteľ prezentuje na internete napr. môže to byť ponuka a predaj tovarov a služieb. Nie je definované v samostatnej právnej norme ako je to u predmetov priemyselných práv.

Môže mať doména viac majiteľov?

Doména môže mať iba jedného majiteľa avšak fyzická alebo právnická osoba môže byť držiteľom viacerých webových domén.

Musí sa registrovať a podlieha registrácia poplatkom?

Doménové meno podlieha registrácii a doba jeho registrácie závisí od doby registrácie a zaplatenia príslušného poplatku. Ak uplynie doba registrácie za ktorú bol zaplatený poplatok, môže sa používanie doménového mena predĺžiť alebo sa uvoľní pre iného používateľa.

Dotazník na prediagnostiku

Umožní Vám vykonať základnú diagnostiku priemyselného vlastníctva vo Vašom podnikaní.

Kreativita a inovácie sú dôležitými faktormi rozvoja a sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich ich konkurencieschopnosť. Výsledky kreatívnych a inovačných procesov je však potrebné chrániť, aby bolo možné dosiahnuť ich optimálne využitie v podnikaní.

Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou (napr. vynálezy, technické riešenia, dizajny) alebo predmety priemyselného vlastníctva na označenie, ktoré slúžia na rozlíšenie výrobkov a služieb na trhu (napr. ochranné známky). Na ochranu je potrebná registrácia!