Kereskedelmi név

A kereskedelmi név – cégnév – az a név, amely alatt a vállalkozó a vállalkozási tevékenysége során jogcselekményeket hajt végre.

Védett-e a „kereskedelmi név”?

„A kereskedelmi nevet az unió mindegyik országa (megjegyzés: a Párizsi Uniós Egyezmény tagállamai) oltalomban részesíti, bejelentés vagy lajstromozás kötelezettsége nélkül, akár része az valamely gyári vagy kereskedelmi védjegynek, akár nem“ (a Párizsi Uniós Egyezmény 8. cikke), azaz nem tartozik a formális jog hatálya alá.

Mit jelent a „kereskedelmi név”?

A kereskedelmi név – cégnév – az a név, amely alatt a vállalkozó a vállalkozási tevékenysége során jogcselekményeket hajt végre. A vállalkozó kereskedelmi nevének megadása kötelező, azaz minden vállalkozónak rendelkeznie kell kereskedelmi névvel. A kereskedelmi név nem lehet felcserélhető egy másik vállalkozó kereskedelmi nevével, elsődlegesen megkülönböztető funkcióval kell rendelkeznie, és nem kelthet félrevezető benyomást a vállalkozóról vagy a vállalkozásról. A kereskedelmi név védjegyoltalom alatt állhat (lásd a védjegyekről szóló részt).

Lehet-e egy természetes személy neve egyben kereskedelmi név is?

Egy természetes személy kereskedelmi neve a családi és utóneve. A természetes személy kereskedelmi neve tartalmazhat olyan kiegészítést, amely megkülönbözteti a vállalkozó személyét vagy a vállalkozás típusát.

Diagnózis előtti kérdőív

Lehetővé teszik az ipari tulajdon alapvető diagnosztikájának elvégzését vállalkozásában.

A kreativitás és az innováció a fejlődés fontos tényezői, és az üzleti teljesítmény hajtóerejének és a versenyképességüket befolyásoló egyik legfontosabb tényezőnek tartják. A kreatív és innovatív folyamatok eredményeit azonban meg kell védeni annak érdekében, hogy az üzleti életben optimálisan hasznosíthatók legyenek.

Az iparjogvédelem a polgári jog egyik sajátos részterülete, amelynek körébe a következő alkotásfajták tartoznak: a találmányok, a használati minták, a dizájnok (formatervezési minták), a növényfajták és a különböző árujelzők, úgymint a védjegyek és a földrajzi árujelzők. A használathoz regisztráció szükséges!