Üzleti titok

Az üzleti titok olyan bizalmas információkhoz fűződő szellemi tulajdonjogokból áll, amelyeket el lehet adni vagy licencbe lehet adni.

Mi az üzleti titok?

Az üzleti titok olyan bizalmas információkhoz fűződő szellemi tulajdonjogokból áll, amelyeket el lehet adni vagy licencbe lehet adni. Egy információ akkor minősülhet üzleti titoknak, ha: – kereskedelmi szempontból értékkel bír, mert titkos, – csak egy korlátozott személyi kör számára ismert és – az információ jogosult birtokosa által az információ bizalmas kezelése érdekében hozott ésszerű intézkedések hatálya alá tartozik, beleértve az üzleti partnerekkel és alkalmazottakkal kötött titoktartási megállapodások alkalmazását. Az ilyen bizalmas információk jogosulatlan megszerzése, felhasználása vagy mások tisztességes üzleti gyakorlatával ellentétes módon történő közzététele tisztességtelen gyakorlatnak és az üzleti titok védelme megsértésének minősül.

Milyen információkat véd az üzleti titok?

Általában minden olyan bizalmas üzleti információ, amely versenyelőnyt biztosít egy vállalkozásnak, és amelyet mások nem ismernek, üzleti titokként védelmet élvezhet. Az üzleti titkok körébe tartoznak az olyan műszaki információk, mint a gyártási folyamatokra vonatkozó információk, a gyógyszeripari vizsgálati adatok, a számítógépes programtervek és rajzok, valamint az olyan üzleti információk, mint a forgalmazási módszerek, a beszállítói és ügyféllisták, valamint a reklámstratégiák. Üzleti titok lehet olyan elemek kombinációja is, amelyek egyenként közkincsnek számítanak ugyan, ám titkos kombinációjuk versenyelőnyt biztosít. Az üzleti titok által védett információk közé tartozhatnak a pénzügyi információk, a képletek és receptek, valamint a forráskódok is.

Milyen védelmet nyújt az üzleti titok?

A jogrendszertől függően az üzleti titkok jogi védelme a tisztességtelen verseny elleni oltalom általános koncepciójának részét képezi, vagy a bizalmas információk védelmére vonatkozó külön rendelkezéseken vagy esetjogon alapul. Bár annak végső meghatározása, hogy az üzleti titok védelmét megsértették-e, az egyes esetek körülményeitől függ, általánosságban a bizalmas információkkal kapcsolatos tisztességtelen gyakorlatok közé tartozik az ipari vagy kereskedelmi kémkedés, a szerződésszegés és a bizalom megsértése. Az üzleti titok tulajdonosa azonban nem akadályozhatja meg, hogy mások felhasználják ugyanazt a műszaki vagy kereskedelmi információt, ha az információt önállóan szerezték meg vagy fejlesztették ki saját kutatás és fejlesztés, műszaki visszafejtés, marketingelemzés stb. révén. Mivel az üzleti titkokat a szabadalmakkal ellentétben nem hozzák nyilvánosságra, nem nyújtanak olyan „védekező” védelmet, mint a technika állása. Ha például az X vegyület előállítására szolgáló különleges eljárást üzleti titok védi, valaki más ugyanerre a találmányra szabadalmat vagy használati mintát szerezhet, ha a feltaláló a találmányt önállóan találta fel.

Mit jelent a WIPO PROOF?

A WIPO PROOF a bizalmas információk megőrzésének egyik lépéseként használható. Egy speciális digitális titkosítási rendszer időbélyegzővel látja el a bizalmas információkat úgy, hogy a tulajdonosuk számára továbbra is elérhetőek maradnak. A titkosított bizonyíték, amely nem módosítható, igazolhatja egy adott mű létezését egy adott időpillanatban, így kiegészítő védelmet nyújt az üzleti titkok számára.” https://www.wipo.int/tradesecrets/en/

Diagnózis előtti kérdőív

Lehetővé teszik az ipari tulajdon alapvető diagnosztikájának elvégzését vállalkozásában.

A kreativitás és az innováció a fejlődés fontos tényezői, és az üzleti teljesítmény hajtóerejének és a versenyképességüket befolyásoló egyik legfontosabb tényezőnek tartják. A kreatív és innovatív folyamatok eredményeit azonban meg kell védeni annak érdekében, hogy az üzleti életben optimálisan hasznosíthatók legyenek.

Az iparjogvédelem a polgári jog egyik sajátos részterülete, amelynek körébe a következő alkotásfajták tartoznak: a találmányok, a használati minták, a dizájnok (formatervezési minták), a növényfajták és a különböző árujelzők, úgymint a védjegyek és a földrajzi árujelzők. A használathoz regisztráció szükséges!