Logó

Olyan grafikai jel vagy embléma, amelyet kereskedelmi vállalatok, más szervezetek vagy magánszemélyek használnak egy termék vagy szolgáltatás megkülönböztetésére a versenytársaktól.

Mit jelent a „logó” kifejezés?

„A logó olyan grafikai jel vagy embléma, amelyet kereskedelmi vállalatok, más szervezetek vagy magánszemélyek használnak egy termék vagy szolgáltatás megkülönböztetésére a versenytársaktól. Tartalmazhatja a vállalat nevét, vagy lehet pusztán grafikus, betűk nélküli.”

https://sk.wikipedia.org/wiki/Logo

Be kell-e jegyeztetni a logót?

A logót nem szükséges bejegyeztetni, nem vonatkozik rá formális jog, mint más iparjogvédelmi jogokra (például védjegy, használati minta, formatervezési minta vagy találmány), és az oltalom időtartama nem korlátozott. A szerzői jog védi. Más szervezetek általi felhasználása általában szerződéses viszonyok tárgyát képezi, azaz a felhasználás feltételeit szerződésben szabályozzák. Célszerű megőrizni minden dokumentumot a logó létrehozásától a használatának kezdetéig, hogy egy esetleges peres eljárás esetén, ha a logóval visszaélnek, bizonyítani tudja, hogy Ön volt az első, aki a piacon használta, és hogy Ön a logó jogos tulajdonosa. A felhasználás előtt nyilvántartásba vett közjegyzői okirat is megfelelő.

Lehet-e egy logó egyben védjegy is?

A logó, a törvényi feltételek teljesülése esetén, csak akkor jegyezhető be védjegyként is, ha az alkalmas a megkülönböztetésre és nem sérti másnak, korábbtól fogva érvényes jogait.

Diagnózis előtti kérdőív

Lehetővé teszik az ipari tulajdon alapvető diagnosztikájának elvégzését vállalkozásában.

A kreativitás és az innováció a fejlődés fontos tényezői, és az üzleti teljesítmény hajtóerejének és a versenyképességüket befolyásoló egyik legfontosabb tényezőnek tartják. A kreatív és innovatív folyamatok eredményeit azonban meg kell védeni annak érdekében, hogy az üzleti életben optimálisan hasznosíthatók legyenek.

Az iparjogvédelem a polgári jog egyik sajátos részterülete, amelynek körébe a következő alkotásfajták tartoznak: a találmányok, a használati minták, a dizájnok (formatervezési minták), a növényfajták és a különböző árujelzők, úgymint a védjegyek és a földrajzi árujelzők. A használathoz regisztráció szükséges!