Konzultácie v oblasti ochrany svojho duševného vlastníctva

Konzultácie v oblasti ochrany svojho duševného vlastníctva

Máte záujem o konzultácie v oblasti ochrany svojho duševného vlastníctva? Využite každoročný bezplatný konzultačný deň Úradu priemyselného vlastníctva SR v priestoroch Banskobystrickej regionálnej komory SOPK. Uskutoční sa 29. septembra 2021 (streda) od 9.00 hod. do 16.00 hod. Čas začatia konzultácie a jej trvanie si je potrebné vopred dohodnúť s pracovníkom BBRK SOPK a to telefonicky 048 4125 635 alebo mailom  maria.dvorackova@sopk.sk.