Konzultačný deň Úradu priemyselného vlastníctva SR

Konzultačný deň Úradu priemyselného vlastníctva SR

Banskobystrická regionálna komora SOPK v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR pripravili konzultačný deň, v rámci ktorého môžu firmy s pracovníkmi ÚPV SR konzultovať otázky alebo problémy, týkajúce sa ochrany duševného vlastníctva ako napríklad:

·         všeobecné informácie z oblasti ochrany duševného vlastníctva,

·         patenty, ochranné známky, dizajny, kedy je výhodné chrániť sa,

·         čo robiť v prípade, keď priemyselno-právna ochrana nie je výhodná,

·         utajenie, úschovu,

·         rešerš v databázach patentov, ochranných známok, dizajnov,

·         autorské právo.

Dátum konania: 16. marec 2022 (streda) od 9.00 hod.

Účasť na konzultačnom dni je bezplatná na základe registrácie. Registrovať sa môžete telefonicky na 048 4125 635 Ing. Mária Dvořáčková alebo mailom maria.dvorackova@sopk.sk.

Priemerná dĺžka konzultácie je 30 minút. Čas začatia konzultácie je potrebné dohodnúť vopred pre každú firmu na vyššie uvedených kontaktoch.

Miesto konania: Banskobystrická regionálna komora SOPK, Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica alebo online cez platformu Microsoft Teams.

Viac informácií nájdete na www.sopk.sk/bb.

https://www.sopk.sk/bb/event/konzultacny-den-uradu-priemyselneho-vlastnictva-sr-v-priestoroch-banskobystrickej-regionalnej-komory-sopk/